Zoznam správcov strelnice

Dodatok k prevádzkovému poriadku na strelnici Miková

Zástupcovia správcu strelnice:

 

Meno Priezvisko Adresa Tel.

 Lubomír Mojš 0910/985460
Alojz Godiš 0918/432829
Róbert Maďar 0917/242391
Ladislav Polóni 0907/605992
Peter Uhrina 0905/428991
Stanislav Littva 0905/523904
Bohuslav Plachý 0903/149414
Peter Lajčiak 0905/893800
Benedik Peter 0907/846909
Peter Perun 0907/819113
Dárius Jacko 0918/054842
Dušan Humenný 0918/985145
Ing. Matej Šimko 0917/438657
Juraj Jager 0905/299302
Michal Čamatej 0907/575736
Jan Malcho 0905/537000
Miroslav Kollár 0905/866029
Marek Hrubjak 0915/721722
Marek Brutovský 0907/829227
Lukáš Milan 0918/217680
Peter Mišík 0905/203615
Ľubomír Uličný 0905/326099
Peter Roub 0917/648461
Ján Cibuľa 0905/276316
Eduard Mrva 0905/402341
Sebastian Rázga 0902/755260
Tomáš Koma 0915/243715
Michal Jaššák 0905/550857
Daniel Korpala 0949/672933
Radoslav Drobúl 0907/595416
Patrik Možieš 0905/893096