Oznamy

 Dňa 11.7. 2020 /sobota/

v čase od 8.00 hod sa bude konať akcia streleckého klubu SKR. 

Miesto konania: Strelnica Miková - Liptovské Sliače

 

Na základe uvoľnenia bezp. opatrení oznamujeme streleckej verejnosti že začíname seriu sútaží ktoré boli odložené

Dátum konania:

MAO Cena Liptova
1-kolo-14.6.2020 

2-kolo-19.7.2020

3-kolo-2.8.2020

4-kolo-16.8.2020

5-kolo- 6.9.2020+vyhodnotenie 


MaO SKS Strážky
1-kolo-21.6. 2020 

2-kolo-5.7.2020

3-kolo-30.8.2020

4-kolo- 20.9.2020

5-kolo- 4.10.2020

 

Miesto konania: Strelnica miková - Liptovské Sliače

 
 Prosíme všetkých členov

Členský príspevok 30 eur na rok 2020 je potrebné uhradiť  na číslo účtu

SK15 0200 0000 0033 1289 3251

Nezabudnite uviesť svoje meno do správy pre prijímateľa.

 

 

 

Sútaže 2020

 

 

jún

Poľovný parkúr Brok
6 MaO SKS
21.6 MaO SKS
28.6.MaO cena Liptova


júl

5.7.MaO SKS
26.7.MaO cena Liptova


august

23.8.MaO cena Liptova


september

6.9.MaO SKS
Vzduchovka pretek


december

Posledný výstrel

 

 

 

 

Treningy v malokalibrovke budú každú sobotu a nedeľu /okrem termínov kde sú  plánované akcie/ v dopoludnajších hodinách od 8.00 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský príspevok

Členský príspevok 30 eur na rok 2020 je potrebné uhradiť  v hotovosti, alebo na číslo účtu

SK15 0200 0000 0033 1289 3251

Nezabudnite uviesť svoje meno do správy pre prijímateľa.